Vergunning nodig?

Stedenbouwkundige vergunning voor een kleine of grote veranda ? Of gewoon meldingsplicht ?

De wetgeving maakte komaf met de administratieve rompslomp voor de aanbouw van een veranda. Voor de aanbouw van een kleine veranda heb je geen architect nodig en volstaat een meldingsplicht met eenvoudige dossiersamenstelling.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • De constructie is niet groter dan 40 m²
  • De nokhoogte is niet hoger dan 4,5 m
  • De kroonlijsthoogte is maximum 3 meter.
  • De constructie beïnvloedt de stabiliteit van de aanpalende gebouwen niet
  • U blijft minstens 3 meter van de perceelsgrens verwijderd

Kiest u voor een grotere veranda, dan is wél een bouwvergunning nodig, aan te vragen via een volledig bouwdossier mét architect. Ook voor het weghalen van een steunmuur, zelfs voor de aanbouw van een kleine veranda, hebt u nog altijd een architect en een bouwvergunning nodig.

Bijkomende aandachtspunten

Als bouwheer dient u de werken 20 dagen voor aanvang te melden bij de gemeente via een vast formulier.

Aan de regels rond medewerking van een architect, de epb-regelgeving en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verandert niets.

Of u een bouwvergunning nodig hebt, hangt ook af van de ligging van uw woning. Het maakt een groot verschil als uw perceel zich bevindt

  • in een verkaveling
  • in een industriezone
  • in een woonzone
  • in een landbouwzone

Informeer best even bij de dienst ‘ruimtelijke ordening' van uw gemeente. Meestal kan het schepencollege snel en zelfstandig een beslissing nemen.